شرکت آرمان درمان پارسیان درسال ۱۳۸۴ با هدف تامین و توزیع مواد و تجهیزات دندانپزشکی تاسیس شد.از آنجا که دربین موسسین شرکت ، دندانپزشکان حرفه ای باتجربه مدیریت کلینیک تخصصی بود؛
آموزش وارتقای سطح آگاهی علمی و توانایی کاربردی همکاران دندانپزشک جوان و یا با تجربه مورد نظرمان بود. دراین شرکت سعی می شود مواد و تجهیزاتی عرضه شود که دربهترین لابراتوارهای دنیا وتحت نظر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی معتبر جهان ساخته می شود.

لازم به ذکر است که این مواد قبل از عرضه ماه ها توسط همکاران دندان پزشک متخصص و حرفه ای در کلینیک ها ارزیابی می شود تا از لحاظ نحوه کاربرد و راحتی کار بتواند پاسخگوی خواسته های همکاران باشد.

در بخش علمی ، سعی کردیم با دعوت از متخصصین واستادان دانشگاهی جهت برگزاری سمینارهای آموزشی وکارگاههای عملی؛ جدیدترین روش های درمانی را اموزش دهیم ونیز تواناییهای کاربردی کادر دندانپزشکی را افزایش دهیم.برای دریافت فیدبک وپاسخ کلینیکی، معمولا نمونه مواد به مراکز دانشگاهی واساتید مجرب آنها ارائه می شود.

در نهایت ، ما دندانپزشکان را به عنوان بهترین داوران کیفیت این محصولات می شناسیم
و از دریافت نقطه نظرات آنها ، قدردانی می کنیم.

بهمن دانش پژوه

مدیرعامل

bahman@adpdent.com

09121459443

 

 

دکتر محمد گرجی

مدیر فنی

dr.gorji@adpdent.com

09125958949

 

فروش

info@adpdent.com

واتس آپ

09103578524