در حال نمایش 8 نتیجه

Out of stock

Contra angle

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

آنگل  1:1  ، LED
 

Out of stock

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Handpiece Kit

ست اینسرومنت سه تکه

 

Out of stock

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Surgical Handpiece Kit

شامل آنگل ، ایرموتور، هندپیس جراحی

 

Out of stock

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Handpiece Kit

ست اینسترومنت طرح کاوو

 

Implant Surgery Contra AngleOut of stock

Implant Surgery Contra Angle

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

آنگل ایمپلنت0:1

 

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین طرح کاوو

 

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین طرح کاوو  LED دار

 

Out of stock

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین