نمایش دادن همه 7 نتیجه

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Contra angle

آنگل  1:1  ، LED
 2.600.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Handpiece Kit

ست اینسرومنت سه تکه

 3.800.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Surgical Handpiece Kit

شامل آنگل ، ایرموتور، هندپیس جراحی

 3.400.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Handpiece Kit

ست اینسترومنت طرح کاوو

 4.000.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Implant Surgery Contra Angle

آنگل ایمپلنت20:1

7.100.000 تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین طرح کاوو  LED دار

1.800.000 تومان – 1.950.000 تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین

1.450.000 تومان