نمایش 1–16 از 57 نتیجه

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Contra angle

آنگل  1:1  ، LED
 3.500.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Handpiece Kit

ست اینسرومنت سه تکه

 6.200.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Surgical Handpiece Kit

شامل آنگل ، ایرموتور، هندپیس جراحی

 5.700.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Handpiece Kit

ست اینسترومنت طرح کاوو

 6.200.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Surgical Straight Hand piece

هندپیس جراحی

 3.100.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Contra angle

آنگل 1:1
پوش باتن

2.400.000 تومان

 

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Implant Surgery Handpiece

آنگل ایمپلنت20:1
پوش باتن

6.500.000 تومان

 

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Implant Surgery Contra Angle

آنگل ایمپلنت20:1

8.200.000 تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

 Air Motor

ایرموتور کم صدا
سیستم اسپری آب داخلی

2.300.000 تومان

 

Out of stock
980,000 تومان

tgSeBond

باندینگ سلف اچ دوال کیور

Out of stock
265,000 تومان

Diamond AC I,II

خمیر پالیش اکسید آلومینیوم