نمایش دادن همه 3 نتیجه

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Surgical Straight Hand piece

هندپیس جراحی

 1.000.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین طرح کاوو

1.650.000 تومان – 1.750.000 تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین طرح کاوو  LED دار

1.800.000 تومان – 1.950.000 تومان