نمایش دادن همه 6 نتیجه

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Contra angle

آنگل  1:1  ، LED
 2.600.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Implant Surgery Contra Angle

آنگل ایمپلنت20:1

7.100.000 تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین

1.450.000 تومان