نمایش 1–16 از 22 نتیجه

Out of stock
2,200,000 تومان

LuxaBond

باند عاج و مینای دوال کیور

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Contra angle

آنگل افزاینده 1:5
پوش باتن

6.700.000 تومان

 

Out of stock
185,000 تومان

Diamond  Excel

خمیر پالیش الماسی

Out of stock
220,000 تومان

tgChelCream

ژل آرسی پرپ 19%

 

Out of stock
160,000 تومان

tgJect

سر سوزن تزريق

 

Out of stock
300,000 تومان

tgPolycem

سیمان پلی کربوکسیلات

Out of stock
1,100,000 تومان

Luxatemp

کامپوزیت ساخت کراون وبریج موقت