فايل tg KFiles

آرمان درمان پارسیان

174,000 تومان

tgFiles

K-files

tgFiles

فایل های استیل
قدرت تراش عالی
با طول های 25 و 31 میلی متر

هر ورق حاوی 6 عدد فایل
K-files