آنگل ایمپلنت Implant Surgery Contra Angle

آرمان درمان پارسیان

Implant Surgery Contra Angle

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

آنگل ایمپلنت0:1

 

Implant Surgery Contra Angle

آنگل ایمپلنت Implant Surgery Contra Angle

آنگل ایمپلنت20:1
پوش باتن ، LED
کارتریج بلبرینگی سرامیکی
گشتاور نیرو 70 نیوتن

قابلیت تحمل دور از 5 تا 2000 در دقیقه