آنگل ایمپلنت Implant Surgery Contra Angle

آرمان درمان پارسیان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Implant Surgery Contra Angle

آنگل ایمپلنت20:1

8.200.000 تومان

Implant Surgery Contra Angle

آنگل ایمپلنت Implant Surgery Contra Angle

آنگل ایمپلنت20:1
پوش باتن ، LED
کارتریج بلبرینگی سرامیکی
گشتاور نیرو 70 نیوتن

قابلیت تحمل دور از 5 تا 2000 در دقیقه

8.200.000 تومان