Ionosit Baseliner

آرمان درمان پارسیان

2,200,000 تومان

Ionosit Baseliner

گلاس آیونومر کف بندی

Ionosit Baseliner

گلاس آیونومر کف بندی

لایت کیور

شامل 20 سرنگ 0/33 گرمی

محصول شرکت DMG آلمان

این ماده گلاس ایونومر لایت کیوری است که میزان رزین موجود در آن حدود ۲۰درصده
به عنوان ماده کف بندی واسترس بریکر در ترمیمهای کامپوزیتی وآمالگام کاربرد دارد
به عنوان یک گلاس آیونومر به کلسیم دندان باند کمیکال می دهد وبه عنوان یک کامپومر به بخشهای کامپوزیتی باند می شود
درترمیم امالگام عایق مناسبی برای حرارت هست
برای کاربا آن هم میتوان مثل یک گلاس آیونومر بدون اچ و باند در حفره اپلای وکیور کرد
وهم مثل یک کامپومر بعد از اچینگ ده ثانیه ای دنتین وقبل از زدن باندینگ آنرا اپلای وکیور کرد