luxatemp

آرمان درمان پارسیان

3,800,000 تومان

Luxatemp

کامپوزیت ساخت کراون وبریج موقت

 

 

Luxatemp

star

در رنگهای B1,A2,Bleach

کامپوزیت سلف کیور ساخت پروتز موقت
با ویژگی های رنگ و استتیک طبیعی
گلدن استاندارد

برای مدت بیست سال در سراسر جهان نام لوکساتمپ به عنوان کامپوزیت کراون بریج موقت بسیار دقیق شناخته شده است و این مرهون مقاومت در برابر تغییر شکل و شکستن و نیز استتیک عالی لوکسا تمپ است دندانپزشکان بیش از 80 کشور جهان به کیفیت فوق العاده آن اتکا وباآن کار میکنند.

در تمام موسسات آزمایش بین المللی لوکسا تمپ به نتیجه عالی دست یافته است.عمده موفقیت لوکسا تمپ مقاومت مناسب دربرابر خمش است عمر طولانی تری دارد و ثبات مکانیکی بالایی نشان میدهد.

مقاومت در برابر خمش، در مورد مواد روکش موقت بسیار مهم است خصوصا در مورد روکش های دو واحدی و چند واحدی که عیار کیفیت لوکسا تمپ را نشان میدهد.

از لحاظ استتیک نمای زیبای لوکساتمپ بسیار موفق است با رنگ دندان های مجاور منطبق است ثبات رنگ بسیار زیاد آن برای بیمار ظاهر جذابی در طول مدت استفاده ایجاد میکند.

روکش های موقت بایستی فیت باشند( بسیار دقیق و بلافاصله )و بایستی بی نیاز از تراشیدن و اصلاح اکلوژن باشند لوکساتمپ انطباق کامل را تامین میکند

کلیدهای این دقت شامل:

فلوابل بودن مناسب آن و شرینکیج بسیار بسیار کم آن است. همچنین جذب آب بسیار کم

لوکسا تمپ استار جدیدترین محصول خانواده لوکسا تمپ است لوکساتمپ استار سختی اولیه بسیار بهتر و مقاومت دربرابر شکستن و مقاومت در برابر خمش و ثابت و دوام بیشترو استتیک بلند مدت تامین میکند.
ثبات رنگ بسیار خوب و زمان کوتاه برای ستینگ نهایی از مزایایی دیگر آن است.

کامپوزیت ساخت کراون وبریج موقت

ماده سلف کیور ساخت پروتز موقت
با ویژگی های رنگ و استتیک طبیعی
گلدن استاندارد

76 گرم

محصول شرکت DMG آلمان