حراج!
185,000 تومان

Opallis

كامپوزيت نانوفیل تك رنگ

تيوب 4 گرمی

 

حراج!
200,000 تومان

Vittra APS  

نسل جدیدکامپوزیت های FGM
2 گرمی

حراج!
260,000 تومان

Vittra APS

كامپوزيت نانوفیل سرامیکی 

 4  گرمی