نمایش دادن همه 6 نتیجه

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Contra angle

آنگل  1:1  ، LED
 3.500.000  تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Implant Surgery Contra Angle

آنگل ایمپلنت20:1

8.200.000 تومان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین

2.900.000 تومان